Facebook
Google+
Pinterest

Adatkezelési szabályzatunk


Nyilatkozat a személyes adatok védelmérõl és a webcsempe.hu internetes oldal mûködésérõl


1. Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok

A regisztráció és az adatok megadása során keletkezõ információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

2. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok

A Felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által elõzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó elõzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben elõírt kivételektõl eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

3. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok

A Felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyûjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például házhozszállítás). Adatokat kizárólag a Felhasználó által elõzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat (a törvényben elõírt kivételektõl eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.