Facebook
Google+
Pinterest

Áruház általános szabályai

Az áruház kezelése

Az áruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetõségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Ön minél egyszerûbben megtalálhassa és megvásárolhassa a keresett terméket. Az áruház funkcióit elsõsorban a személyes vásárlás során is felmerülõ igényekhez igazítottuk, és azon túlmenõen próbáltuk további ötletekkel segíteni a vásárlást. A legmegfelelõbb termék kiválasztásának elõsegítésére, igyekszünk Önnek a lehetõ legtöbb javaslatot, és információt nyújtani a kiválasztott termékekre vonatkozóan.


Böngészés


Az áruházban Ön rendelés feladása nélkül is tájékozódhat termékeinkrõl. Ebben az esetben adatainak megadása nem szükséges. A bejelentkezés és regisztráció nélkül történõ böngészés közben is kiválaszthat termékeket, amelyek egy átmeneti tárolóba kerülnek, s ha Ön regisztrálja magát adatai megadásával ezen cikkek azonnal megrendelhetõek, így nem szükséges, hogy bejelentkezés után újra kiválassza azokat. A termékek megtekintésére egy többszintû menüstruktúrát hoztunk létre. A fõoldalon található hivatkozások segítenek a fõ termékcsoport kiválasztásában, melyen belül további alcsoportok szerepelnek. A kívánt termékcsoportra kattintva, részletes terméklistát kap. Itt választhat a termékek közül, és eljuthat a termékek részletes információs oldalaira, amelyen már fénykép és részletes mûszaki leírás is található. A lap alján láthatja az összesített árat, illetve itt teheti kosarába a terméket.
 
Amennyiben szeretne más termékeket is megtekinteni, az áruház minden oldalán megtalálható kezelõgombok segítségével böngészhet tovább.


Keresési lehetõségek

 
A GYORSKERESÕ funkcióval a vásárlást, illetve a kiválasztást szeretnénk megkönnyíteni, mivel egy szót, többet, vagy szótöredéket megadva lehet keresni a termékek azonosítójában,
megnevezésében és a termékleírásban.

Rendelés
 
Tájékoztatjuk, hogy a 2001. évi CVIII törvény 5.§ (2) bekezdése szerint, érvényes rendelést Ön csak regisztráció után, a szállítási és számlázási adatainak megadásával adhat fel. A regisztráció során az adatlapot értelemszerûen ki kell tölteni. Természetesen lehetõség van eltérõ szállítási és számlázási cím megadására is. A regisztrációt megelõzõen, vagy követõen kosarába helyezheti a kívánt termékeket. Itt választhatja ki a szállítási módot. 
 
A regisztráció során a webáruház programja figyelmezetetõ üzenetekkel tájékoztatja a hibásan kitöltött mezõkrõl, illetve a hiba javítás módjáról.
 
A feladott rendeléseit adatbázisban tároljuk, melyeket belépés után visszakereshet, aktuális rendelésének állapotát nyomon követheti.
 
A vásárolt áruk jellemzõit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertetõ leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelõsséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk.
 
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, a feltüntetett árak nem minõsülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredõ károkért nem vállalunk felelõsséget.


Egyéb feltételek

 
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a szerzõdés teljesítése, és a szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében adatbázisban tároljuk. A kiállított számlákat, a szállítólevelek 2. példányát illetve tõpéldányát 5 évig õrizzük meg. A késõbbiekben tájékoztathatjuk Önt akciókról és újdonságokról. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelõsséget nem vállalunk! A termékoldalon található mûszaki adatok tájékoztató jellegûek.


Elállás joga

 
Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevõszolgálatunkat.
 
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl
 
4. § (1) A fogyasztó a szerzõdéstõl nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
 
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerzõdést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
 
(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerzõdés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
 
(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidõ attól a naptól kezdõdik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
 
(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésõbb az elállást követõ harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerû használatából eredõ kárának megtérítését.
 
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerû használatából eredõ kárának megtérítését.